Ny blogg!

Alla inlägg kommer att flyttas så småningom!

http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se

Ny blogg!

Alla inlägg kommer att flyttas så småningom!

http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se
http://lifewithtexts.blogg.se

Torsdag

Hej bloggen♥

Gud! Det känns verkligen som om alla mina inlägg börjar så, ska försöka få lite variation på det hela! Idag var det vanlig skola, listening assesment på engelska. Som gick väldigt bra faktiskt ! Har varit lite på pappa också idag. Gick först till IO för att plugga, men sedan märkte jag att dem inte hade word så då blev det en god fika på espresso!
Nu ska jag plugga lite hemkunskap. Presentation imorgon, men är nästan helt klart så det går nog bra. Sedan städning av rummet också, härligt! Men nu ska jag återgå till mitt arbete, ha en fortsatt bra kväll♥


En otroligt vacker bild som jag tog för några veckor sedan!

Sims 3

Jadå! Nu ska jag sitta lite och köra mitt älskade sims 3. Har gjort en awesome familj, eller inte familj direkt men typ alla är rumskompisar. Och otrogna! Ska äta lite mat sen och sedan göra klart hemkunskap.
Jag har bara sims 3 + lyxandglamour! Vill ha flera, eftersom jag ahr perioder då ajg spelar jämt! Vill ha typ alla 8, eller hur många är det egentligen. Vi hörs, ska spela nu, max 1 timme.God morgon

Hej på er alla morgontrötta!
Har precit klätt mig lite mys kläder och ska nu bege mig mot köket och fixa en mysig och god frukost. Sedan blir det yoga med mamma, känner att det var otroligt länge sedan nu. Resten av dagen är det plugg, och städning av rummet dåra. Ska försöka att blogga lite också, sedan funderar jag på att ha en sorts tävling/utlottning. Av något smycke, smink eller liknande? Vad tycker ni? Ska jag ha en tävling, med riktigtiga priser och sånt? Kommentera!

Igår köpte vi ju ett nytt objektiv, ett portträtt som jag sa. Har fotat nu hela morgonen och det blir hyffsat/skitbra bilder. Ska läsa igenom boken vi också köpte. Jag ska skriva om objektivet sen, jag lovar! Tills vidare kan ni få se en bild av denna! Canon EF 50mm F/1.8 II


Trevlig kväll

Hej/Godnatt !
Min dag har varit jättebra so far. Har sett på film, ätit speciall pizza och inte pluggat skit. Så himla skön helg so far (: Tidigare idag var jag på fotomässan men mamma idag. Vi fick hem oss ett nytt porträtt objektiv. Och det var verkligen sjukt bra! Skriver om det senare. Nu ska jag försöka städa mitt rum men det kommer jag troligtvist inte göra eftersom jag kommer att fastna på angry bird eller något liknande. Ha en bra kväll kära läsare ! (:

U.S.A style

L.O.V.E.

6 h & 45 min left

Hello!
Ska snart gå ner och träna men tänkte skriva en snabbis. Vanlig skola idag, hade NO-prov som gick jättebra. Är jättenöjd med resultatet också. Veckan har varit bra också, inget speciellt. Nu i helgen händer inte så mycket. Lite plugg och sånt. Inget annat. Ska skriva SO-uppsatts om någon timma också som ska inte om drygt 7 h, ni ser ju titeln. Går ner och gymmar nu, Hej då!

Plugg hela kvällen

Just nu håller jag på att plugga science(NO), och jag har riktigt tur för det går otrligt klar. Är nästan klar med första sidan av repitionsidan, skönt! Sedan ska jag göra lite engelska och sedan hemkunskap. Sedan är det hopp i sängen. Har sovmorgon imorgon vilket är grymt skönt!
Hade simmning tidigare idag, vilket gick superbra. Simma 200 meter sedan livräddning, men det gick hur bra som helst. Så halva dagen gick åt så det var skönt, bara NO, bild och craft. Nu måste jag gå! Kram :)

Här kommer svaren!

Favoritbutik? Snyggaste killen i Stockholm enligt dig? (inte kändisar osv..)

Favoritbutik: Gina Tricot och H&M! Gud vilken svår fråga, tycker faktiskt inte någon är speciellt snygg. Ledsen för svaret Mimmi!

Favorit kändis?

Måste nog säga SJP eller Ashton Kutcher(skådespelare dock!), men även Ashely Tisdale verkar vädligt snäll och har jättefin stil!


Vilken är din absoluta favorit plats i hela världen?

Väljer nog mitt rum, eller sängen rättare sagt. Eller på en sandstrand i Thailand!

Har du sett Friends? Isf, vilken karaktär passar bäst in på dig tycker du? :) Lite konstig fråga, men jag kom inte på någon annan, kram! <3

Hoppas att du inte blir allt för ledsen nu men följer tyvärr inte Friends. Så kan nog inte svara, tyvärr! Kram

Vad hette din första stora kärlek? Tårta/glass? Bulle/kakor? Haha, kram! <3

Har inte haft någon direkt ''stor'' kärlek. Alltså verkligen super mega seriöst. Men min första halv seriösa var nog Martin i 2:an/3:an. Tårta/glass? Bulle/kakor? Kram!

Beskriv din stil kortfattat och vad som är en typisk Nike outfit ;) <333 PUSS

Ganska enkel, trivs bäst i tjocktröjor eller linnen. Och jeans & leggins. En typisk är nog också jeans/leggins och en mysig tjocktröja! Puss & Kram

Tränar du mycket? Enbart Nike-produkter? Eller heter du Nikeez?

Lite olika, men oftast 4-5 gånger i veckan. Fotboll och gym dåra! Om ajg ska säga sanningen så har jag nog INGET Nike-plagg/produkter. Lte dåligt med det hehe (:

har du pojkvänn? om inte, vill du ha ? :) <3

No! Singel för tillfället. Ja, just nu skulle jag vilja ha, vore grymt mysigt!

Favoritfärg? Favoritmat? Favoritbloggar? Idol? :) Kram! / Ellinor

Blå, eller rosa och lilla. Fast blå har alltid varit topp topp. Favoritmat = Sushi/Thaimat, eller pappas köttfarsås. Favoritbloggar förutom kompisar då, är kissies(underhåller!), Kenza och Foki! Idol, måste nog vara... Har nog ingen anning med tycker om Rihanna hyffsat mycket!

vart brukar du oftast köpa kläder och finns det nåt/några som inspirerar dig när det gäller mode? Isf vem/vad?

Gina & H&M oftast, men sen finns det alltid affärer där jag köper ifrån också! Har dock ingen stilikon direkt, men tycker AT har ganska snygg stil. Men inget jag tänker på när jag shoppar, inspireras av mig själv !

OKej, för att vara lite udda då: Om du fick väljamellan att äga 5 gröna minielefanter med rosa prickar på, eller att vinna 1 miljon som du BARA får använda till att köpa godis med. Vad väljer du? :D

Elefanter, lätt!

vilka bloggar läser du?

Kompisars, Kenza, Kissie och Fokis

Vad vill du bli i framtiden? Vem är din idol? Stilförebild? Var får du din insperation? Bryr du dig mycket om mode?
Hur ska en kille se ut? Hur ska en kompis vara?

Nu fickdu många frågor! Puss

1) Journalist! 2) Lite olika personer dära, allt mellan AT, Rihanna till SJP! 3) Har ingen direkt, mig själv kanska och sedan kompisar! 4) Kompisar, bloggar och nätet! 5) Nja, inte direkt. Har hellre något som är bekvämt än mode. 6) Utseende mäsigt så spelar det inte jättestor roll. Men tycker det är grymt snyggt med brunt hår och grön ögon. Sedan gärna ha bra klädstil och fint leende 7) Omtänktsam, våga vara sig själv och säga vad man tycker och kanske liknande intressen! Puss!

vad vil du blir när du blir stor

Journalist!
Hoppas att ni blev nöjda med svaren, annars kommentera igen. Har frågestund om några månader igen. Eller vad tycker ni om frågestunder egentligen? Hoppas att ni tycker att det är en bra grej! Nu ska jag plugga NO! Kyss

Stilikon no. 1 !


Måndag - Första dagen efter lovet & praon

Hej, :)

Kallat som attan men ändå tog jag jeansjackan. Jaja, jag är vid stationen nu så det är chill! Ganska skön dag idag, som avslutas med favoriten idrott! Efter blir det "hjälp!" med Kristin. Ingen av oss fattar så mycket att våran lab report !?

Senare idag är det träning, kul! Se. Lite plugg. Ska försöka lägga upp dagens outfit också, är ju otroligt lat på den fronten. Vi ses senare!


Johanna

Hej bloggen!

Nu sitter jag i min mysiga morgonrock och bara tar det lugnt, ska bege mig mot köket snart och göra lite mumsig frukost. Vad får ni för frukost? Senare åker jag till Johanna för en liten plugdag. Vääääldigt mycket plugg tills nästa vecka! Så kanske inte jättemycket bloggning, kanske något mobilinlägg senare idag. Imorgon börjar ju trots allt skolan. Är nog ganska redo, har pluggat hyffsat mycket så känner mig ganska lugn. Och det är ju iof bara några veckor kvar innan jullovet så det ska nog bli lugnt. Nej nu ska jag göra lite god frukost till mig själv. Ha en fortsatt trevlig dag läsare!

Lördag 12/11

Det blev träning iallafall. Otroligt skönt efteråt. Körde det ganska enkelt, bara lite cykling och sedan övningar för mitt problemknä. Och det sköna/läskiga var att jag var helt ensam på gymmet. Nu ska jag iallafall hoppa in i duschen. Ska ta en skön och lång dusch, älskar det!
Jag tror nog inte att det blir så jättemycket uppdatering, kanske en outfit innan jag sticker. Får se :) Har iallafallbestämt mig vad jag ska ha på mig. Kör på en grå midjekjol och ett pösigt vit linne. Snyggt! Nu ska jag hoppa in i duchen, Kram♥

Höstpromenad

Hej bloggen♥
Nu tror jag nog att jag beger mig ut på en riktig härlig höstpromenad. Eller så går jag och tränar. Men det verkar så himla mysigt att gå ut och bara gå och gå och gå! Känns som ett perfekt väder. Men samtidigt borde jag köra lite cykel. Få se, vad tycker ni. Ett otroligt onödigt inlägg men vill bara skriva, skriva och skriva just nu! Kram♥Klänning!

Hjälp!
Ska ju bort kväll, på 70års-firande. Och då det klänning eller kjol som gäller. Funderar på att ha min gråakjol. Men om jag skulle ha klänning har jag verkligen ingen. Kan väl låtsas att dessa läckerheter finns i min garderob!
Glöm inte ställa en fråga i min fina lilla blogg nu! Alla som frågar något länkar jag eller bloglovinbyte♥
http://nikeez.blogg.se/2011/november/fragestund-one-more-time.html#comment

11.11.11 - 11.11.11

Fick totalt 6 bilder på denna tid! Tänk att jag fick dessa bilder! Vi kör igen om 100 år :)

Frågestund, one more time!

Glömde helt bort förra, så vi kör igen sedan svarar jag på era frågor för denna och den förra!

Så fråga, fråga, fråga!

Helgens planer

Lördag: Födelsedagsfrukost - Släktingfyller år=födelsedagsmiddag - Plugga NO - Gå och lägga mig tidigt!
Söndag: Fotboll med Natta - Plugga med Johanna - Hjälpa till med lill-kusinens kalas - Plugga NO !I.D.O.L

Go kväll alla mina idol-lovers!
Sitter i TV soffan tillsammans med mamma, och självklart chipsen och colan! Imorgon är det upp hyffsat tidigt eftersom det är födelsedagsfrukost. Sedan ett till födelsedagsfirande, mycket firande. Nu ska jag fortsätta titta, har inte följt det så jättebra om jag får säga det själv. Vem/Vilka hejar du på?Min vecka, so far

Måndag;
 • Blev varmt välkommen av redaktionen på morgonen.
 • Skrev en recension av tidningen
 • Gick och köpte gukdhattar till ett hemlig projekt
 • Skickade ut vinster, skrev adresser och packeterade vinst-brev.
Tisdag;
 • Åkte till Uppsala med KP-Josefin för KPfixar
 • Åt massvis med godis och gottis!
 • Fotograferade på redaktionen
Onsdag;
 • Skickade ut vinster, skrev adresser och packeterade vinst-brev.
 • Gick och lämnade några böcker
 • Gjorde lite annat småskit som att snacka med allt och ta bilder
Torsdag;
 • Intervjuade några personer från redaktionen
 • Tog en långlunch och fikade hos Vickans prao
 • Fikade och åt mycket godis!
 • Såg en film som jag sedan ska recensera imorgon
Det har varit denna vecka, så imorgon blir det sista dagen tyvärr. Grymt tråkigt. Ses senare

Havreflarn!

Go kväll gott folk!
Håller på att baka, det är ju sista dagen imorgon på prao'n tyvärr. Så tänkte vara lite snäll och ta med mig ett par havreflarn till redaktionen. Har ju verkligen haft grymt kul även om jag inte har gjort jättemycket, vilket har vart ganska skönt. Skriver i nästa inlägg om min vecka. Nej nu ska jag fortsätta med havreflarnen, det luktar lite bränt!

Inga kommentarer = Inga inlägg

Har faktiskt tröttnat lite på att blogga, och har ungefär samma anledning Mimmi. Om ni inte anstränger er lite och inte kommenterar inläggen bra( och då menar jag inte" Kolla min blogg ! ") så orkar jag inte blogga längre, känns som att ingen läser min blogg längre. Så har bloggpaus en stund, men om jag börjar igen ikväll, imorgon, om en vecka eller ett år får ni avgöra. Om ni börjar kommentera så köra självklart igång igen men annars kan ni bara drömma !

Mimis blogg: mimmistromback.blogg.se !


Grattis Lotta & Zlatan

Kollade nyss på reprisen från gårdagen, då det var Fotbollsgalan. Och skit vilken ära att få stiga upp på dendär scenen och se att alla applåderar till en själv. Och sedan det fina priset. Ett stort grattis till Lotta och Zlatan som vann det ''största prisen'' och självklart till det andra vinnarna!Hotter than fire

Vad tycker ni om Eric Saade's nya singel då, hotter than fire! Tycker den är helt okay men ingen topptopp direkt.

Godnatt

Jadå! Nu ska jag mörkerlägga mitt rum och sedan sova. Ska upp klockan 5 imorgon, fast sedan händer det massvis med roligheteter. NU ska jag sova, Kyss♥Praodag 1, Check!

Hej, Nike här :)
Nu har jag precis kommit från en grymt rolig dag på KP! Och såhär såg min dag ut :)

09,30 - Morgonchoklad med redaktionen :)
10,00 - Fick läsa den senaste KPtidningen som kommer ut imorgon!
11,00 - Och sedan skulle jag reccensera den typ och KP
11,45 - Lunch med Ingela och Marie, trevliga damer dära ;)
11,15 - Gick till buttericks och köpte **** till morgondagen!
11,45 - Tllbaka till redaktionen
11,45 - Gick runt och utforskade stället och snackade med allihopa!
12,50 - Fick skicka ut vinster och fixa breven med adress och sånt!
14,30 - Fotade lite egobilder och snackade lite och hade kul!
16,00 - Gick hem ''/ (Fasten jag kunde gå hem vid 15,00 xD).

Så var min dag alltså. Alla var verkligen jättesnälla och trevliga. Och imorgon bär det av till Uppsala med KP- Josefin. Så ska upp runt fem imorgon, SHIT! Så ska göra hemkunskapsprojektet och sedan göra lite middag och sen hoppa i säng runt 7 tiden, härligt ^^:) Hoppas att ni får en fortsatt bra dag (:

Tips - Ny kategori

INVIGNING FÖR NY KATEGORI

Här kommer jag att tipsa er om roliga saker som händer i STHLM/Sverige, eller kanske några bra internet sidor. Inte skönhetstips och sånt utan lite mer aktuellt som händer i världen typ. Hoppas att ni får bra nytta av denna kategori!Blogmakeover

NU BLIR FIX OCH RENOVERING PÅ BLOGGEN. EN TILLFÄLLIG DESIGN KOMMER ATT KOMMA UPP OCH SEDAN KOMMER JAG TROLIGTVIST BESTÄLLA EN AV NÅGON PROFFSIG! NYTT ÄMNE TILL BLOGGEN OCKSÅ. ALLT BLIR KLAR IDAG TROLIGTVIST FÖRUTOM DESIGEN. BERÄTTAR MER SENARE!


Klassiska blogg-arbetar-bilden för mig!

Roligt!


Kvällssnack

Go kväll på er!
Gick och möte upp Alice och Vanessa, och sedan drog vi hem till mig. Jättemysigt att snacka lite :) Och nu sitter jag med min wannabe redbull och mörk choklad. Grymt mycket nyttigare än vanlig mjölchoklad, och visste ni att man mår bra av att äta 1 mörk choklad ruta per dag. Så nu är det bara att frossa i sig!

Nu ska jag fortsätta göra min önskelista som aldrig blir klar, eller spela sims. Bloggar senare, Kyss♥

Svar på tal

Ytterligare en fråga som jag svarar på ! Hoppas att du får svaret du sökte efter tjejen (:

Linnea
Fråga: vem är johanna? är det din kompis? hur gammal är hon?

Svar: Johanna och jag är grymt bra kompisar. Vi började i samma klass i 6:an så hon är lika gammal som mig!
För tidigt med önskelista?

Hej bloggen♥
Sitter nu efter att ha tränat, körde kondition och armar, SKÖNT! Nu ska jag bli lite inspirerad av Hollister. Ska nämligen börja skriva min julönskelista. Lite tidigt, ja vet. Men jag skriver alltid min önskelista minst 2 månader innan. En gång när jag fylld 10 började jag 5 månader innan med önskelista och BORDSPLACERING! Skrattar åt mig själv lite nu iefterhand.

Men nu ska jag börja lite senare, så ska sitta någon timma eller sånt och vara lite kreativ. Älskar att fixa det lite snyggare än vanligt. Och självklart lite, lite, lite julmusik. Eller kanske inte, det är nog lite för tidigt. Men någon låt eller sånt ?! Kram♥

Update av tävling: Vinnare...Hanna♥ Hon gissade rätt på färgerna på skjortan.
Grön och Vit, snyggt jobbat! Klicka er in på hennes fina blogg HÄR♥


Ändrade planer

Hej igen!
Ändrade planer, imorgon blir det bio istället. Så ska ta mig till sängen och plugga lite SO. Uppsats skrivare # 1 är redo! Ska väl sitta några timmar och skriva lite, ingen facebook eller blogg då. Hoppas att ni står ut. Men eftersom det inte blir så mycket inlägg så kör vi på dagens outfit lite snabbt!Skjorta: Ooold Linne: Manhattan Strumpbyxor: Vet ej ?! Raggsockor: Hm/Lindex/Gamla ?! Benvärmare: Lindex
TÄVLING: Den som gissar vilken färg skjortan har lägger jag till på BL och lägger upp en länk till din blogg!

Godmorgon solstrålar!

Har tagit en lååång härli dusch, och tvätta håret och allt detdär! Superskönt, och plusset med att duscha på morgonen är att man är superfräch hela dagen + nästa förhoppningsvist. Nu ska jag snart äta lite frukost och sedan åka och möta Emelie, hämta ut biobiljetter och gå lite i stan och kolla. Johnny English blir det för oss. Hoppas att den är bra! Har ni sett J-E Reborn? Vad tycker/tyckte ni om filmen ?! Självklart ger jag en recension efteråt.Nu längtar jag ihjäl mig


Tumblr_ldw1y0bsgl1qzhuk7o1_500_large_large

Christmas-color-hipstamatic-holga-light-favim.com-184723_large

Dyker_heights18_172349579_large

Thomas%2520kinkade%2520-%2520blessings%2520of%2520christmas_large

Längtar inte ni också ihjäl er när ni ser bilderna om julen/vintern ♥

Hur har er dag varit?

Varje dag sitte rjag och babblar om mitt liv här i bloggen, men det jag inte vet är vad ni sitter och gör på dagarna. Skulle bli jätteglad om vad ni gör på dagarna, och om ni har någon blogg som man kan följa på bloglovin. Kommentera vad du gör på dagarna och din blogg så kanske jag slänger upp en länk till din blogg♥ SKRIV SKRIV SKRIV SKRIV SKRIV SKRIV SKRIV SKRIV SKRIV SKRIV SKRIV SKRIV SKRIV SKRIV SKRIV SKRIV SKRIV

Första tidsinställda!


Fredag

Jag kan bara säga ett ord om dag; fantastik! Åkte till Kristin och Nour runt 10 tiden, och sedan hade vi det mysigt resten av dagen. Och vi fick även ganska mycket gjort, ska väll träffas någon dag igen under lovet/prao'n ! Nu ska jag försöka ladda över lite bilder, och sedan fixa mig lite snabbt. Vi ska dra till Uppsala över kvällen, så tidsinställt blir det resten av kvällen. Hoppas att ni står ut! Nu ska ja ladda över lite bilder, och här kommer 2 st från dagen även! Enjoy♥
Bloggtips

Hej♥

I
En blogg som jag tycker att alla ska kika in på är DENNA! Klicka, Klicka, Klicka♥


Snabbt inlägg

Hej bloggen♥
Ska bara skriva ett supersnabbt inlägg eftersom jag ska gå om 5 minuter, ska slänga på mitt smink och borsta tänderna innan. Stressigt! Dagens ska ju spenderas med Kristin, plugghäster # 1 här! Jadå, NO plugg hela dagen och inget annat. *Hoost*. Mobilbloggar lite under dagen också. Outfit kommer senare. Kram♥

Tumblr_lm3ogcellg1qkip58o1_500_large
we♥it

HOLLISTER

Behöver jag säga mer ? ;)

Solana BeachZuma Beach
Boomer Beach

Nattinatti

Nu ska jag hoppa i min kära säng och spela lite wordfeud sedan somna. Ska upp tidigt imorgon och köra yoga och sedan dra till världens bästa Kristin och Nour och plugga lite NO, kan behövas! Så inte så mycket uppdatering, lite på morgonen men annars ingen alls eftersom jag även dra till Uppsala över kvällen på middag, mysigt!

Beauty-clouds-god-night-sky-sky-stars-favim.com-39307_large
Ha en fortsatt trevlig kväll kära bloggläsare♥

Grym dag med Johanna♥

Hejjhopp!
Dagen började med en härlig brunch(pizza) och sedan vidare mot Gamla stan för att möta Johanna♥ Sedan vandrade vi vidare mot palatset som det heter. Ett stort hus med massor av roliga aktiviteter i varje rum. Idag höll vi på med foto, klädde ut oss och höll på med lite mera som inte gick så bra. Iallafall inte för mig! Det var sjukt kul men ganska konstigt när vi skulle ta kort, Johanna och jag ville typ ta skojbilder. Men nej, nu skulle vi se allvarliga ut och Johanna skulle typ klänga massor på mig HAHAHA ! Lite random och konstigt men jaja.
Resten av dagen har varit great,fikade länge länge på deras mysiga lilla kafé. Läsk & cheesecake blev det för mig. Supergod eftersom jag aldrig har ätit sån förut tror jag. Nyhet för Nike :) Och nu sitter jag här, pratade länge med Johanna. Superskönt att bara snacka om allt, en Johanna är en sådan person som alla behöver. Man kan snacka om allt med henne♥
Nu ska jag ladda upp lite bilder från dagen, och självklart får ni se några också. Tog dock ej några där inne. Men lite från cafe't ! Hoppas att ni har en fortsatt trevlig kväll, nu ska jag plugga ''(♥

Johanna - Min ängel!

Godmorgon bloggen♥
Snart ska jag göra lite god och onyttig brunch till mig själv. Tror det blir pannkakor med sirap, socker och glass! Resten av dagens ska spenderas med söta Johanna♥ Vi ska dra till något hus där man kan göra allt som är möjligt typ. Hoppas det blir bra!
Ska försöka lägga ut dagens outfit också, men jag är så himla lat/trög på det. Okej, det är kul att fotografera men inte dra sladdar hit och dit bla bla bla ! Men jag ska försöka♥


Världens vackraste Johanna Sävelin♥

Biosugen!

Tjena!
Blev verkligen sjukt sugen på att se dessa filmer. Alla inom gener'n komedi(typ!)! Nej mendet är mycket skratt vilket jag äälskar. Är ingen diggare av skräckfilm. Så ska försöka locka med mig någon och se någon mysig film!

We are the world


Dagen + Outfit

Hello!
Dagen har varit helt underbar. Lunch på Pizza Hat med pappa och brosan och sedan en lååång promenad igenom stan. Och självklart möte vi alla knassiga och virriga turister på drottninggatan! Älskar att se dom när dom går vilse i vårt underbara Stockholm med karta och kamera i första hugg! Köpte sedan present till våran lilla kusin, eller lilla och lilla. Hon fyller ju 7 år idag♥ Resten av dagens ska spenderas med hemkunskapsplugg. Ska försöka bli färdig med det idag, sen kanske det blir bio med Victoria♥ Om hon har pluggat klart och bra idag då! ;) Hejdå!


Jeans - Cubus | Linne - Manhattan | Skjorta - Ärvt | Tubhalsduk - Gina Tricot

Detta visst du inte om mig

- Jag köper hellre 10 tröjor för 100 kr/st än 1 tröja för 1000 kr.
- Jag har lite höjdskräck.
- I sommar(2012) ska jag konfimera mig.
- Jag har bara badat i badkar 3 gånger detta år(duschar bara nu förtiden).
- Favoritland är Thailand(Har varit där 2 gånger),
- Vill åka till USA(snaart!).
- Min(a) favoritfärg(er) är blå(Och lila ibland!).
- När jag blir stor vill jag bo i Årsta/Liljeholmen(Om jag skulle stanna kvar i STHLM/Sverige).
- Mitt drömyrke är Journalist.
- Jag ska praoa på KP.
- Jag älskar att klä ut mig fast inte när det är bara jag som gör det( på fest tex).Godmorgon

Godmorgon allihopa!
Ligger i sängen med datorn och kolla på lite program som jag inte orkat se på TVn. Ganska bra tisdagssak tycker jag. Idag har jag inte så mycket planerat, matte är klarpluggat så idag fokuserar jag på NO & SO. Senare kommer Kristin och Victoria hit, och självklart blir det trick or treat hehe :) Skriver senare, godmorgonkyss till er!

RSS 2.0